Kodeks etyczny

Kodeks etyczny

KODEKS ETYCZNY 
SPÓŁKI ROMWIT POLSKA

Działamy zgodnie z zasadą Fair Play
Zawsze kierujemy się zasadą Fair Play w relacjach z klientami, pracownikami i dostawcami. 

Postępujemy zgodnie z przepisami prawa
Stosujemy się do wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz ogólnie przyjętych norm etycznych i zawodowych.

Nie akceptuje żadnej formy dyskryminacji*
Zapewniamy środowisko pracy wolne od molestowania, mobbingu i jakiejkolwiek dyskryminacji. Bez względu na wiek, płeć, przekonania religijne, polityczne czy niepełnosprawność.

Stwarzamy bezpieczne i higieniczne warunki pracy
Organizujemy pracę w sposób bezpieczny i higieniczny, przestrzegamy  przepisów i zasad BHP. Prowadzimy rejestr zdarzeń potencjalnie wypadkowych.

Ciągle się doskonalimy
Nieustannie doskonalimy procesy funkcjonujące w naszej spółce. Wyznaczamy i realizujemy cele, aby zachować przewagę konkurencyjną na rynku. Analizujemy błędy i wdrażamy działania naprawcze wynikające z audytów i kontroli.

Dbamy o pracowników
Przestrzegamy przepisów dotyczących zatrudnienia, gwarantujemy wolność zatrudnienia i prawo do wyrażania własnych opinii. Wynagrodzenia wypłacamy zawsze w terminie określonym w Regulaminie Wynagradzania. Zapewniamy ubrania robocze, środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej. Wszyscy pracownicy objęci są programem szkoleń zawodowych. 

 

*w spółce Romwit funkcjonuje procedura antymobbingowa, jeżeli czujesz się w jakikolwiek sposób dyskryminowany lub mobbingowany, poinformuj o tym przełożonego lub zarząd spółki, każdy zgłoszony przypadek będzie zbadany a niedozwolone działania ukrócone.

× Zostaw numer, oddzwonimy!
× Chcesz wrócić tu później lub przesłać stronę do znajomego?