Regulamin programu poleceń

Regulamin programu poleceń

Regulamin płatnego programu poleceń Romwit

1.      Organizatorem programu i administratorem danych osobowych jest Romwit Polska Spółka z o.o. 62-030 Luboń ul. Makuszyńskiego 4.

2.      Program płatnych poleceń obowiązuje od dnia 18.10.2021 r. i może zostać zakończony przez Organizatora programu w dowolnym czasie. 

3.      Programem płatnych poleceń nie są objęte wszystkie wakaty (wolne stanowiska pracy). Lista wakatów objętych programem może dowolnie zmieniać się w czasie i jest dostępna w Dziale Personalnym Organizatora pod nr tel. 576 733 720 czynnym w godz. 8-16.

4.      Przez „polecenie kandydata” rozumiemy, że: 

a.      polecający przekazał na piśmie kontakt do rekomendowanej osoby zawierający co najmniej imię, nazwisko i numeru telefonu,

b.      rekomendowany kandydat jest poinformowany o fakcie zaangażowania jego kandydatury w proces rekrutacji i wyraża zainteresowanie wzięciem udziału w tym procesie,

c.       po zatrudnieniu, rekomendowany kandydat rozpoczął czwarty miesiąc pracy w Romwit.

5.      Polecającym może zostać każdy pracownik lub zleceniobiorca Romwit z wyłączeniem kadry zarządzającej i pracowników administracji.

6.      Rekomendowanym kandydatem może zostać dowolna osoba, która w ostatnich 6 miesiącach nie była pracownikiem lub zleceniobiorcą Romwit oraz, która nie została wcześniej skontaktowana lub zaangażowana innymi kanałami w proces rekrutacji Romwit.

7.      Rekomendowany kandydat musi pisemnie potwierdzić fakt dokonanej rekomendacji. 

8.      Polecenie rekomendowanego kandydata do pracy nie gwarantuje jego zatrudnienie. Zatrudnienie kandydata zależy od wielu czynników, między innymi od wolnych wakatów, zaangażowania kandydata w proces rekrutacji i decyzji przełożonych.

9.      Nagroda za polecenie kandydata przysługuje (po spełnieniu opisanych w regulaminie warunków), jeżeli kandydat zostanie przyjęty do pracy w ciągu 6 miesięcy od daty rekomendacji.  

10.  Nagroda pieniężna wypłacana jest Polecającemu w oparciu o nawiązaną z nim umowę zlecenie. Nagroda zostanie wypłacona w całości w czwartym miesiącu pracy poleconej przez Polecającego osoby, tj. po przepracowaniu 3 pełnych miesięcy i jeśli osoba rekomendowana będzie kontynuowała pracę w Romwit (umowa o pracę lub umowa zlecenie).

11.  Nagroda dotyczy polecenia kandydata na stanowisko personelu sprzątającego i wynosi jednorazowo 500 zł brutto.

12.  Wypłata nagrody jest możliwa wyłącznie po spełnieniu wszystkich warunków i ustaleń opisanych w regulaminie. 

13.  Kwestie sporne oraz nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator programu. 

ROMWIT POLSKA
Luboń, 18.10.2021 r.
w.1

× Zostaw numer, oddzwonimy!
× Chcesz wrócić tu później lub przesłać stronę do znajomego?